Urkund for G SUIte - Google classroom till urkund med ett knapptryck

 

Upptäck och förebygg plagiering utan att behöva lämna klassrummet

Med vårt tillägg för Chrome integreras Urkund och Google Classroom snabbt och enkelt, och låter lärare skicka in elevers arbete till Urkund direkt från Classrooms gränssnitt.  Lärare ser lätt vilka uppgifter som lämnats in för varje kurs och uppgift.

Urkund for G Suite demo:

 

Resurser

Nedan finner du stöd för att komma igång med installation och implementering: